Gemengde groep met mensen
Onderzoek, training en coaching in kwalitatieve onderzoeksmethoden

Cursusoverzicht 2018

Cursus Taal Datum Docent Omschrijving
ATLAS.ti voor beginners nl/uk

14 en 15 februari 2018

19 en 20 april 2018

Jeanine Evers Twee dagen oefenen en leren werken met de software.
ATLAS.ti voor gevorderden uk 19 en 20 april 2018 Susanne Friese Twee dagen verder brengen van je eigen project in een kleine groep.
Designs voor kwalitatief onderzoek nl 6 maart 2018 Fijgje de Boer Een dag oefenen met en nadenken over mogelijke designs voor je eigen onderzoek.
Discoursanalyse nl najaar 2018 Harry van den Berg Twee dagen oefenen met deze analysevorm.
Focusgroepen nl

25 en 26 april 2018

Jeanine Evers en Ad van Fessem Twee dagen theorie en praktijk van deze interviewvorm en speciale technieken daarbinnen.
Kwalitatief interviewen nl

9 en 10 april 2018

Jeanine Evers en Frank van Gemert of Ad van Fessem Twee dagen oefenen met interviewvaardigheden.
Kwalitatieve analyse nl

11 en 12 januari 2018

12 en 13 april 2018

Jeanine Evers en Hans Marks Floryt van Wesel of Richard Staring Twee dagen theorie en praktijk van verschillende kwalitatieve analysestrategieen.
Kwalitatieve synthese nl op verzoek Floryt van Wesel Een dag verkennen van deze methode van systematische reviews in kwalitatief onderzoek.
Kwaliteitseisen in kwalitatief onderzoek nl op verzoek Jeanine Evers Een dag leren over kwaliteitseisen en die toepassen op je eigen onderzoek.
MAXQDA voor beginners nl 1 februari 2018 Jeanine Evers Een dag oefenen en leren werken met de software.
(Participerend) Observeren nl 7 en 14 maart 2018 Damian Zaitch Twee dagen oefenen met een tweetal vormen van observatie als dataverzamelingstechniek.
Participatief onderzoek: werken met onderzochten nl 5 en 19 maart 2018 Famke van Lieshout Een dag intensief uitdiepen van voor-en nadelen en valkuilen bij het toepassen van deze onderzoeksmethode.
Qualitative Analysis uk

op verzoek

Jeanine Evers and Floryt van Wesel One day of theory and practice with different analytic techniques.
QDA Miner voor beginners nl/uk op verzoek Jeanine Evers Twee dagen oefenen en werken met de software.
    Evers Research & training - Postbus 82118, 2508 EC Den Haag - K.v.K.: 27330634 - T. 06-53466123 E. info@eversresearch.nl